NGŨ KIM NHỰA TÍN UY 

Địa chỉ: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

Vui Lòng Liên Hệ : 0373023168 Mr Khoánh

信 威 塑 胶 家 具 五 金

地址: 平陽省, 新淵縣, 新福慶坊, 慶和區.

请 联 系 0373023168 陈先生